Anasayfa

Açımlanışlar

Konular

Kurslar

Kutsal Kitap

Linkler

Dua istekleri

Bizimle yazışın

Baba Ocağı Sitesini                   tanıtın

Kutsal Kitap


Eski AntlaşmaBoyutu Yeni Antlaşma (2010)Boyutu
Kutsal Kitap'tan Özdeyişler (2010)224kb Önsöz49kb
Matta320kb
Markos275kb
Luka434kb
Yuhanna316kb
Haberciler'in İşleri 415kb
Romalılar206kb
1. Korintoslular188kb
2. Korintoslular142kb
Galatyalılar102kb
Efesliler100kb
Filippililer82kb
Koloseliler82kb
1. Selanikliler73kb
2. Selanikliler58kb
1. Timoteos85kb
2. Timoteos72kb
Titus61kb
Filimon49kb
İbraniler165kb
Yakup86kb
1. Petros89kb
2. Petros71kb
1. Yuhanna78kb
2. Yuhanna35kb
3. Yuhanna42kb
Yahuda54kb
Vahiy228kb
Açıklamalar154kb

Get Acrobat Reader

© Tüm Haklar Saklıdır.
Baba Ocağı Sitesinde bulunan konuları izlemek isteyenler, metinleri değiştirmemek şartıyla kopye edebilirler.