Skip to main content

Baba Ocağı Sitesine Hoş Geldiniz!

«Onay kazanmış biri olarak kendini Tanrı'ya sunmak için çaba göster. Utanç duyacak hiçbir şeyi olmayan, tanrısal gerçekle ilgili Söz'ü doğru biçimde ele alan bir işçi olmayı amaçla»
(2. Timoteos 2:15)

Açlık grevini sürdüren kişi, sağlığını, gücünü ve zihinsel yeteneklerini yitirir; yaşamını yaşam kaynaklarından esirger. Tanrı Sözü'nü okumayan bir Mesih inanlısı , ruhsal açlık grevi yapan bir kişidir. «İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar» (Matta 4:4).

Tanrı Kutsal Sözü'nü, kişinin Mesih'e inanarak sonsuz yaşam sahibi olması için (Yuhanna 20:31) ve Tanrı'nın bildirdiği tüm gerçeklere uygun bir düzende yaşaması için verdi. Kutsal Ruh, Kutsal Söz'ü kullanarak Mesih inanlısının yaşamını günahtan arındırır ve inanlıyı Mesih benzerligine dönüştürür (Yuhanna 16:13; 17:17; Galatyalılar 4:19). Tanrı Sözü'nü okumayan bir kişi, günahtan temizlenmek ve Mesih'in benzerliğinde değiştirilmek istemeyen bir kişidir. Bu tutumu savunan birey, gerçekten Mesih'e iman edip etmediğini, yaşamını O'nun yetkisine verip vermediğini yeniden düşünmeye ve ciddi bir biçimde ruhsal durumunu yoklamaya çağrılır.

Ciddi ve gerçek bir Mesih inanlısı, Tanrı Sözü'nün yaşamında her gün işlemesine izin verir. «Tüm Kutsal Yazı Tanrı esinlemesidir. Gerçeği öğretmeye, yüreği eleştirmeye, yaşamı düzeltmeye ve doğruluk yolunda eğitmeye yarar. Öyle ki, Tanrı adamı yetkin olsun, her iyi iş için donatılsın» (2. Timoteos 3:16-17). Tanrı Sözü'nü gittikçe artan yetenkle temelden anlayan ve uygulayan bir Mesih inanlısı, yaşam Veren bu sözleri başkalarıyla etkili bir biçimde paylaşır (2. Timoteos 2:15).

Baba Ocağı Sitesi'nin amacı

Baba Ocağı Sitesi'nin tek bir amacı vardır. O da okuyucunun

  • Kutsal Söz'ü olabildiğince geniş ve derin bir biçimde anlaması,
  • bu bilginin soyut bir kuram aşamasında kalmaması,
  • bununla birlikte, Tanrı'ya artan bir sevgi ve söz dinlerlikle bağlanmasıdır (Yuhanna 14:15).

Baba Ocağı sitesinde sizinle sık sık görüşmek ümidiyle esen kalınız.


Tüm Kutsal Söz'ü ısmarlamak için şu adrese baş vurun:
Kitabı Mukaddes Şirketi
İstiklal Caddesi, No: 481
Beyoğlu Tünel / İstanbul

(0212) 244 20 60 / 512 44 45
FAKS: (0212) 511 11 43

Ziyaretçilerin sayısı